Λέβητες Θέρμανσης Αερίου

Λέβητες συμπύκνωσης είναι οι πιο σύγχρονοι και πιο φιλικοί προς το περιβάλλον λέβητες που υπάρχουν σήμερα.
Επιτυγχάνουν πολύ υψηλή απόδοση, που συνήθως είναι άνω του 105%.
Με τους λέβητες συμπύκνωσης επιτυγχάνουμε εξοικονόμηση καυσίμου της τάξης του 20 με 30%.
Αυτές οι αξίες, οι οποίες θεωρητικά θα ήταν αδύνατες, μα χάρη στην τεχνολογία ανάκτισης της λανθάνουσας θερμότητα της συμπύκνωσης των υδρατμών που περιέχονται στα καυσαέρια, καθώς και στην δραστική μείωση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου (NOx) και του μονοξειδίου του άνθρακα (CO), το οποίο μπορεί να φθάσει και το 70%.
Οι συνήθεις λέβητες, συμπεριλαμβανομένων αυτών που ορίζονται ως υψηλής απόδοσης φτάνουν το ποσοστό του 91-93%

Σε λέβητες απλούς, μη συμπύκνωσης, οι υδρατμοί που παράγονται κατά τη διαδικασία καύσης είναι περίπου (περίπου 1,6 κιλά ανά m3 αερίου), διασπείρονται στην ατμόσφαιρα μέσω της καπνοδόχου, η δε ποσότητα θερμότητας που περιέχει, ονομάζεται λανθάνουσα θερμότητα, που απελευθερώνεται κατά την καύση, αλλά δεν μπορεί να ανακτηθεί.

Ο λέβητας συμπύκνωσης, σε αντίθεση με τον παραδοσιακό λέβητα, μπορεί να ανακτήσει ένα μεγάλο μέρος της θερμότητας που περιέχεται στα καυσαέρια.
Αυτή η αποκλειστική τεχνολογία επιτρέπει τη συμπύκνωση του καυσαερίου μέχρι την κατάσταση του κορεσμένου υγρού, με ανάκτηση της θερμότητας που χρησιμοποιείται για την προθέρμανση του νερού επιστροφής.

Με αυτόν τον τρόπο η θερμοκρασία των καυσαερίων μειώνεται στους ( 40-60 ° C), διατηρεί πάντα την ίδια θερμαντική αξία και πολύ κάτω από τους 140-160 ° C για λέβητες υψηλής απόδοσης και στους 200 — 250 ° C για λέβητες συμβατικής λειτουργίας.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Λέβητες Αερίου Vaillant

ecoTEC Pure

ecoTEC VUW Pro

ecoTEC VUW Plus

auroCOMPACT VSC

ecoCRAFT

Λέβητες Αερίου BAXI

Eπιτοίχιος λέβητας αερίου Luna Duo-tec E

Eπιτοίχιος λέβητας αερίου Luna Platinum+

Eπιτοίχιος λέβητας αερίου BAXI Luna Duo-tec Max E

Eπιτοίχιος λέβητας αερίου Duo-tec Compact E

Eπιτοίχιος λέβητας αερίου PRIME

Λέβητες μονάδας αερίου

Λέβητας μονάδας αερίου Δανάη GM σε αποκλειστικότητα

Λέβητας μονάδας αερίου Ιλιόνη GM PRO σε αποκλειστικότητα